"SME DETI SVETA. NIE JE DOLEŽITÉ, KTO SÚ NAŠI RODIČIA, KDE BÝVAM ALEBO V ČO VERÍM. SPRÁVAJTE SA K NÁM AKO K SEBEROVNÝM. ZASLÚŽIME SI TO NAJLEPŠIE, ČO SVET POSKYTUJE"

"CHRÁŇTE NÁS, ABY SME MOHLI VYRASTAŤ SLOBODNE A DOSTOJNE."

"DAJTE NÁM MENO A KRAJINU, KTORÚ MOŽEME VOLAŤ SVOJOU."

"POSKYTNITE NÁM TEPLO A ÚTOČISKO, DAJTE NÁM NAJESŤ A POSKYTNITE NÁM MIESTO NA HRANIE. AK SME CHORÍ, OPATRUJTE NÁS A UTEŠTE NÁS."

"AK SME POSTIHNUTÍ TELESNE ALEBO DUŠEVNE, STARAJTE SA O NÁS EŠTE VIAC A VÝDITE V ÚSTRETY NAŠIM ZVLÁŠTNYM POTREBÁM."

"NECHAJTE NÁS VYRASTAŤ V RODINE. AK SA O NÁS NEMOŽE STARAŤ NAŠA VLASTNÁ RODINA, VEZMITE SI NÁS A MAJTE NÁS RADI AKO VLASTNÉ."

"UČTE NÁS AKO PREŽIŤ ŠŤASTNÝ A PRODUKTÍVNY ŽIVOT. NECHAJTE NÁS, ABY SME SA HROU UČILI ŽIŤ SAMI."

"V ŤAŽKÝCH ČASOCH POMOŽTE NÁM AKO PRVÝM. BUDÚCNOSŤ SVETA ZÁVISÍ OD NÁS."

"CHRÁŇTE NÁS PRED KRUTOSŤOU A PRED TÝMI, KTORÍ BY NÁS CHCELI ZNEUŽIVÁŤ."

"VYCHOVÁVAJTE NÁS S POROZUMENÍM, SLOBODNE A S LÁSKOU. KEĎ VYRASTIEME, AJ MY BUDEME HLÁSAŤ SLOBODU, POROZUMENIE NA CELOM SVETE."