Okienko pre rodičov 

Memorandum dieťaťa

Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo chcem. Iba vás skúšam.

Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že nie všetko sa dá dosiahnuť iba silou.

Neprotirečte si. To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.

Nedávajte sľuby, ak ich nedokážete dodržať. To by podkopávalo moju dôveru vo vás.

Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.

Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom to zneužijem a naďalej vás budem zapriahať do svojich služieb.

 

"Ak dieťa žije

...s kritikou, učí sa odsudzovať

...s posmechom, učí sa bojovať

...s chválou, učí sa oceniť

...s bezpečím,  učí sa mať dôveru

...s porozumením a priateľstvom, učí sa nachádzať na svete lásku."    Dorothy Lam Nolte

 

Pravidlá škôlky

1. Mamka a ocko, voďte ma do škôlky pravidelne.

2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil svojich kamarátov.

3. Ak budem chorý alebo inak neprítomný, včas ma odhláste zo škôlky.

4. Nezabudnite ma po chorobe opäť prihlásiť do škôlky.

5. Načas uhrádzajte poplatky za stravu a rodičovský príspevok.

6. Priveďte ma do škôlky včas a vyzdvihnite ma do 16.00 hod.

7. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, zúčastňujte sa akcií, brigád,

    rodičovských združení, pomáhajte škôlke i drobnosťami.

8. Posteľnú bielizeň mi vymieňajte raz mesačne, pyžamko a uteráčik

    každý týždeň.

9. Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa ak ju pokazím sám alebo

    môj kamarát.

10. Ak sa v škôlke zašpiním, nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi.