Mamka, ocko nezabudnite

-Každú zmenu v poskytnutých údajoch oznámiť riaditeľke MŠ - (zmena tel. čísla, poisťovne, adresy, mena, plnej moci)

-Pravidelne mi kontrolujte vlásky

-Včas uhrádzajte rodičovský príspevok - (do 10-tého dňa v mesiaci)  

-Ak vymeškám v škôlke viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, potrebujem priniesť do MŠ potvrdenie od detského lekára, že som zdravý/á.

-Učiteľky majú právo neprijať ma do škôlky, ak nie je môj zdravotný stav vhodný na pobyt v MŠ - (nachladenie, zvýšená teplota, silný kašeľ, užívanie antibiotík, vírusové ochorenie a pod. )  

-Mamka, ocko obliekajte ma do škôlky pohodlne

-Nezabúdajte si všímať oznamy na nástenke