Informácie o materskej škole                  

Materská škola Kojšov je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s adaptačným a poldenným pobytom. V školskom roku 2018/2019 je zapísaných 19 detí. Materská škola je umiestnená v typizovanej účelovej budove so školským dvorom. Zameraná je na environmentálnu výchovu, ktorá nám umožní konať múdro a citlivo v prospech ochrany životného prostredia a tiež budovať zdravší svet. Jej úlohou a cieľom je podporovať rozvoj prírodných a ľudských systémov, poznávať miestne, ale aj širšie životné prostredie. Je to výchova, ktorá ovplyvňuje formovanie postojov a hodnôt tak, že od detstva po dospelosť rozvíja zmysel pre zodpovednosť za svoje činy a empatiu k životnému prostrediu a k rozvíjaniu prvkov ekológie.