Tématické okruhy a celky ŠkVP   

                                                             

 

SEPTEMBER     Tajomstvá pravidiel 

 1.Ja a moji kamaráti        

 2.Kto sa o nás stará        

 3.V kráľovstve hračiek     

 4.Na ceste si pozor daj    

                                                                                                

OKTÓBER           Jesenné tajomstvá

1.Jeseň pani bohatá

2.V deduškovej záhradke

3.V babičinej komôrke 

4. Rastieme zdravo                              

 

NOVEMBER           Tajomstvá zdravia  

1.Ja som človek, ty si človek                                                     

2.Šaty robia človeka                               

3.Fúkaj, fúkaj vetríčku                                                               

4.Vírus a vitamíny

 

DECEMBER             Tajomstvá štedrosti   

1.Mikulášku, dobrý strýčku                                                     

2.Adventný čas                                                   

3.Čarovné Vianoce 

 

JANUÁR                         Zimné tajomstvá 

1.Vitaj Nový rok                                                    

2.Zimné radovánky                                                         

3.Zvieratká v zime

 

FEBRUÁR                   Tajomstvá okolo nás  

1.Chystajte si deti masky                                                 

2.Čím budem, až vyrastiem                                                     

3.Kreslím kolo guľaté                                                  

4.Zem sa stále točí

                                                                                                                     

MAREC                         Tajomstvá kníh  

1.Z rozprávky do rozprávky                                        

2.Mám básničku na jazýčku                                               

3.Abeceda zjedla deda                                                          

4.Spočítam si všetko hneď

 

APRÍL                             Jarné tajomstvá 

1.Príroda sa prebúdza                                                              

2.Na dvorečku všetko spí                                                   

3.Čistá voda, čistý vzduch                                                    

4.Zasadil som semienko

 

MÁJ                                  Tajomstvá rodnej vlasti   

1.Moja rodná dedina                                                 

2.Z dediny do mesta                                                 

3.Ja som Slovák, ty Slovenka                                                               

4.Cestujeme po Slovensku

 

JÚN                                   Tajomstvá sveta a Zeme  

1.Slnko svieti pre všetky deti                                                  

2.Svet vedy a techniky                                                   

3.Vybehnime na zelenú lúku                                                                

4.Let svetom

 

JÚL                                    Letné tajomstvá 

1.Slnko svieti, voda láka                                                

2.Hurá na prázdniny