Rozlúčka s predškolákom

Okresná riaditeľská porada v MŠ Kojšov

Deň detí

Deň matiek

Už budem žiačikom 1. triedy

Fašiangový karneval

Ježiško v našej škole ...

Výhra našej školy v súťaži AVENT

Mini playback show - Helcmanovce

Vianočné dobroty

Búdky pre vtáčikov

Spolupráca MŠ Kojšov so ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Adventný čas

Mikulášku, dobrý strýčku

Jesenná dielnička

Deň jablka

Logopedická depistáž

Úcta k starším

Jeseň pani bohatá

Zemiakové hody

Otvorenie šk. r. 2013/2014