Nové drevené postieľky

Čiastočné zatmenie Slnka

Fašiangy Turíce

Kojšovské Vianočné trhy 2014

Spolupráca MŠ Kojšov s MŠ Veľký Folkmar - Mikuláš

Úcta k starším

Heligónka - Detský kútik

Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015