Dovidenia škôlka milá, už je čas !

Ďakujeme Vám

Rozlúčka v dedine

Pasovanie farbičkou Zuzičkou

Tablo našich predškolákov

Rozlúčka so škôlkou

Ocenená dochádzka

Ukončenie adaptačného vzdelávania

Blahoželanie od p. starostu

Blahoželanie našej víťazke

Na dvorečku mláďatká

OFDM Gelnica

Vyhodnotenie šk. šport. olympiády

Školská športová olympiáda

Deň detí

Deň našich mamičiek

Hudba a pohyb - Pláva kačka po jazere

Živé prekvapenie - zajačik ušiačik

Modelujeme kačičky

Naša telesná výchova

Zápis do ZŠ

Cvičíme, cvičíme

Učenie v prírode

Kamaráti z Veľkého Folkmara

Beseda s poľovníkom

Otvorená hodina v ZŠ Veľký Folkmar

Fašiangový karneval

Hry na snehu

Vianoce 2016

Mini Playback Show - Helcmanovce

Vianočné kapre

Gelnický jarmok

Zvyky a tradície - Sv. Lucia

Kojšovské vianočné trhy

Navštívil nás Mikuláš

Výroba domáceho syra

Úcta k starším

Bacil a Vitálka

Jesenná dielnička - gaštanko

Prvé ochutnávanie

Prvé zoznámenie so školou

Prvé hry v škole

Otvorenie šk. r. 16/17